Cursos disponibles

  

Mòdul de formació virtual d'arts per l'acció social.

Activitats reflexives al voltant de diferents aspectes treballats al llarg dels Mòduls I i II
Estructura i disseny de projectes d'arts i acció social (Models d'intervenció)
Instruments d'avaluació de projectes d'arts i acció social
Sostenibilitat programàtica i financera en projectes d'arts i acció social